Víte, že nejdražší zahradnictví je v průměru o 64 % dražší?

Hnojení maliníku

Hnojení maliníku je téměř shodné s rady pro ostružiník. Pokud si chceme usnadnit práci, je možné zakoupit hnojivo na maliny a ostružiny a aplikovat jej každý rok na začátku a na konci vegetace. Maliny jsou hodně náročné na živiny a rozhodně tedy nedoporučujeme zanedbávat hnojení malin. Potřeba hnojení maliníku narůstá se stářím plantáže.

Šetření na hnojivech nedává smysl, protože tím rostlinu oslabíte a ta pak ztrácí odolnost vůči chorobám a mrazům, což se projevuje výrazně nižší úrodou. Ideálně ještě při výsadbě nezapomeňte aplikovat správnou směs mykorhizy. I maliny mají problém vstřebávat živiny v hůře přístupných formách a v symbióze se specializovanými houbami (mykorhizou) dokáží tento nedostatek minimalizovat.

Kdy hnojit maliny

Na hnojení maliníku není co zkazit. Zaměřit bychom se měli zejména na hnojení malin na jaře a na podzim. Podzimní hnojení malin provádíme naprosto shodným postupem jako z jara. Změna nastává pouze v případě, že se rozhodnete hnojit dle postupů ekologického zemědělství. V takové situaci odpadá jarní hnojení a každý lichý podzim maliny přihnojíme kvalitním kompostem. Speciální režim nastává v případě zeleného hnojení (popisujeme jej níže) zejména u větších plantáží.

Jak hnojit maliník

Hnojení maliníku není složité na provedení, pokud se držíme ověřených rad odborníků. V případě našeho organicko-minerálního hnojiva pro maliny rozhoďte na každý metr čtvereční přibližně půl kilogramu směsi a zapravte ji do půdy hlouběji pod povrch. Při zapravování však dávejte pozor, abyste nepoškodili kořenový systém maliníku. Platí, že na lehčích půdách by mělo být hnojivo hlouběji než na těch těžších. Pěstování vždy přizpůsobte konkrétním podmínkám.

hnojeni-maliniku

Kompost i hnůj přidáváme do země velmi obdobně. Zejména u čerstvého hnoje však nesmíte zapomenout na důkladné promíchání s místním substrátem, protože jinak by došlo během rozkladu hnoje k poškození kořínků maliníků. Výhodou přírodního hnojiva je jeho postupné uvolňování, díky čemuž se rostlině dostává živin v průběhu celého vegetačního období.

Hnojení maliníku - doporučené roční dávky živin v g na 10 m2
N P2O5 K2O
60 - 100 20 - 60 50 - 150

V případě zájmu můžete využít agrochemický rozbor půdy a nadzemních částí rostlin a společně sestavíme na míru připravený plán hnojení maliníku. Garlo spolupracuje s lídry v Česku i v zahraničí v oblasti péče o rostliny.

Čím hnojit maliník

Jak už jsme zmínili na začátku článku, nejsnazší je zakoupení organicko-minerálního (částečně umělého) hnojiva určeného přímo pro maliníky. V takovém případě si práci velmi zjednodušíte a bude třeba hlídat jen dobu přihnojení. Ekologičtí nadšenci to mají poněkud těžší, jak už to u tohoto způsobu obhospodařování bývá.

konsky-hnuj

Čím hnojit maliny, pokud chceme plody v BIO kvalitě? Při výsadbě použijte například 5 až 8 kg koňského hnoje (organické hnojivo) na metr čtvereční půdy. Následně každé 2 roky dodejte rostlinám 2 kg zahradnického kompostu na jeden metr čtvereční.

Chcete pěstovat maliny v BIO kvalitě? Používejte certifikované BIO hnojivo na maliny.

Organická hnojiva i kompost pro účely hnojení maliníku můžeme nahradit tzv. zeleným hnojením, vhodným zejména pro větší plantáže, a následným mulčem. Zelené hnojení spočívá v zasetí ideálně vikvovité rostliny kolem malin, kterou v červnu posečeme (mulčování) a před zimou zapravíme do půdy - zryjeme. Z důvodu biodiverzity je vhodné vikvovitou plodinu každý rok střídat. Vysetím typické předplodiny navíc eliminujete výskyt plevelů, které rostlinám berou živiny, místo aby je vytvářely (vikvovité rostliny dodávají půdě dusík) a chrání zem před vysycháním a erozí následkem prudkých dešťů.

Druh Vhodné pro Výsev v g na m2 Kde zakoupit
Lupina Sušší stanoviště 19 ?
Jetel bílý Všechny půdy 1 ?

Příznaky nedostatku živin

Dusík

Optimální množství dusíku lze poznat podle barvy listů, která se pohybuje od vybledlé zelené až po modrozelenou v případě nadměrného hnojení maliníku. Ačkoliv to nemusí být na první pohled zřejmé, rostlina trpí i při přebytku, což se opět projeví na choré úrodě. Hnojení malin na jaře řešte skutečně hned na začátku jara (pouze pokud na jaře hnojíte), protože je nevhodné, když maliník přijímá nadměrné množství dusíku během dozrávání malin.

Fosfor

Pokud maliny hnojíte, je velmi nepravděpodobné, že dojde k újmě v důsledku nevhodného množství fosforu v půdě. Nezapomínejte, že nejvhodnější je podzimní hnojení malin s využitím ekologických principů.

Draslík

Kationty draslíku zajišťují dopravu látek. Významným znakem nedostatku jsou výrazně poškozené listy, které však neopadávají! Ovoce má také zhoršenou chuť. I zde platí, že pokud hnojíte dle našeho návodu, jen příležitostně se můžete setkat s nedostatkem. I nejobyčejnější hnojiva totiž obsahují draslík (NPK - základní prvky hnojiv).

Hořčík

Průběh vady je velmi podobný, avšak drobné rozdíly můžeme odhalit a vyřešit je během pravidelného hnojení maliníku. Pokud se vám zdá, jakoby maliník postupně odumíral od spoda (spodní listy začínají mizet), pravděpodobně za to může absence hořčíku. Hořčík totiž rostlina dokáže přemisťovat a prioritu dává novým listům, kam se jeho množství přesouvá na úkor starých částí. Hořčík doplníte rozhozením hnojiva pro maliníky se stopovými prvky.

Věděli jste, že při mulčování vytváří maliník až dvojnásobné množství aktivních kořínků a vlivem toho je úroda až o třetinu vyšší!

Železo

Ačkoliv je železo hojně zastoupeno v půdě, často lze narazit na maliníky, které jej mají nedostatek. Může za to fakt, že jeho příjem blokuje hned několik faktorů. Překážkou může být příliš zásaditá půda, nadbytek fosforu nebo stopových prvků (Cu, Mn, Ni, Zn a Cd) a vysoký obsah vápníku ve formě uhličitanů. Zajímavostí je fakt, že rostliny nedokáží přemístit železo ze starších částí, které mají tohoto prvku dostatek. Vada se tak často projevuje na mladých výhonech, které se zbarvují do žluta, a řešíme ji aplikací roztoku zelené skalice každý druhý týden. Hnojení maliníku většinou hnojiv nemá vliv na přísun železa.

Mangan

Nevhodný obsah manganu souvisí v tomto případě naopak s příliš kyselou půdou, kdy v takovém případě dochází k jeho nadměrnému příjmu. Nedostatek manganu se projevuje výskytem teček a mramorování na listech. Vápněním půdy a využitím kyselých hnojiv (např. síranu amonného) můžete pH upravit do optimální podoby, kdy se pH pohybuje kolem 6.

Zinek

Zinek je nezbytný pro tvorbu růstového hormonu - auxinu. Proto se jeho nedostatek projevuje zakrslými listy i malinami a kratšími přírůstky. Doplnění provádíme postřikem síranu zinečnatého ke konci kvetení. V případě potřeby opakujeme jednou za 2 týdny.

Bór

Při absenci bóru se setkáváme s růstovými anomáliemi. Bor můžeme snadno doplnit hořkou solí s boraxem.

Potřebujete už nové sazenice malin? Nechte si za pár korun zaslat nové až na zahradu.

Měď

Typickým znakem jsou zaschlé skvrny na listech a ohýbající se nebo dokonce zasychající nové výhony. Problém řešíme po odkvětu roztokem modré skalice.

Přečtěte si také hodnotné informace o stříhání maliníku.

Affiliate program

Vytvořil Shoptet & Shoptak.cz